• Μέλος συλλόγων

 Παρακαλώ επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα: 
  • World Council for Gifted and Talented Children
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Chartered Psychologist- No163851
  • Βρετανικός Σύλλογος Ψυχολόγων- BPS
  • Αμερικανική Ένωση Ψυχολόγων- APA
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών/ Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων (ΔH.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε.)
  • Μέλος του European Council for High Ability (ECHA)
  • Σύλλογος Γονέων και Φίλων Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών Κύπρου
  • Ελληνική Ένωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων- ΕΕΕΕ
  • Εισηγήτρια ΛΑΕΚ