• Υπηρεσίες

Παρακαλώ επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα: www.psycho-logos.net  


Συμβουλευτική-ψυχολογική υποστήριξη
  • Ψυχολογική υποστήριξη για θέματα σχέσεων, αντιμετώπισης άγχους, διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων.
  • Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης για θέματα διατροφής και αυτοεικόνας (παχυσαρκία, συναισθηματική υπερφαγία, ανορεξία, βουλιμία).
  • Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων για θέματα αγωγής.
  • Αποκλειστικό πρόγραμμα αξιολόγησης και υποστήριξης (συναισθηματικής, εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής, επαγγελματικής) για άτομα με υψηλή ευφυία και ταλέντα.
  • Αυτογνωσία (πρόγραμμα για γνωριμία και ενδοσκόπηση σε θέματα σώματος, συναισθημάτων, επαγγέλματος, οικογενειακής κατάστασης, εξωτερικής εμφάνισης, αυτοεκτίμησης, ικανοτήτων-δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, διατροφής, άγχους).
  • Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής: καλλιέργεια συναισθηματικής έκφρασης, αναγνώριση προσωπικών συναισθημάτων, διαχείριση άγχους και συγκρούσεων.
Διαλέξεις, σεμινάρια
  • Διαλέξεις σε σχολεία, εταιρίες, φροντιστήρια και άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για θέματα ψυχολογίας και εκπαίδευσης.
  • Συντονισμός- παράδοση βιωματικών σεμιναρίων.
  • Συντονισμός- διδασκαλία σχολής γονέων.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία με θέματα α) συναισθηματική αγωγή και β) πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων με τη διατροφή και το σώμα.
Οι υπηρεσίες προσφέρονται:
-σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.
-και στην αγγλική γλώσσα.
-από κοντά και διαδικτυακά.
-σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες (ψυχολογική υποστήριξη για προβλήματα διατροφής, εντοπισμό και υποστήριξη σε άτομα με υψηλή ευφυία, δημιουργικότητα και ταλέντα) κάνετε κλικ στο μενού αριστερά)