• Ψυχογενή προβλήματα διατροφής

Παρακαλώ επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα: www.psycho-logos.net  

Ψυχολογική υποστήριξη για προβλήματα διατροφής

Για πολλούς ανθρώπους η κατανάλωση τροφής δεν είναι απλή υπόθεση. Αν παλεύετε χρόνια με δίαιτες, αν το φαγητό και το αδυνάτισμα σας έχουν γίνει έμμονες ιδέες, αν για εσάς ή για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο η σχέση με το φαγητό και το σώμα αρχίζει να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της ζωής, μπορούμε μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Με ιδιαίτερη αγάπη  έχω καταρτίσει ένα δομημένο πρόγραμμα με το οποίο εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται προβλήματα στην πρόσληψη της τροφής και στην εικόνα του σώματος. Πιο συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνει τα εξής:
  • Αξιολόγηση διατροφικού προφίλ- αναδρομικό ιστορικό διατροφικών συνηθειών
  • Αποσύνδεση της τροφικής απόλαυσης από ψυχολογικά προβλήματα
  • Υποστήριξη στην αντιμετώπιση των τροφικών "πειρασμών"
  • Επανεκπαίδευση της αίσθησης της πείνας και του κορεσμού, καθώς και της σωματικής αυτοεπίγνωσης
  • Καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοέκφρασης
  • Ασκήσεις αυτογνωσίας και βελτίωσης της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνα
  • Ψυχολογική προετοιμασία για αλλαγές στη διατροφή και την εικόνα του σώματος
  • Αντιμετώπιση ειδικότερων προβλημάτων (υπερφαγία, ανορεξία, βουλιμία).